Vilka vi är

För kunden rätt konsult

Sternax Data AB

Företaget grundades redan 1990.

I huvudsak är vi ett renodlat konsultbolag med tyngden inom design och utveckling, men vi har även kompetens inom teknisk projektledning, testledning mm.

Vi arbetar mestadels i långa utvecklingsprojekt tätt tillsammans med kunden.

Verktyg och metoder varierar men helst använder vi nån Agile Scrum-liknande metod i antingen Microsoft-miljö med .NET/C#/C++/SQLServer eller Unix/linux med Java EE/mySQL/Oracle eller någon molnplattform t.ex. Salesforce.
Vår absoluta uppfattning är att om man behärskar utvecklingsmetodik kan man använda i princip vilka verktyg som helst.

Vi har ett brett partnersamarbete med flera mindre konsultbolag, vilket gör det möjligt att tillgodose kundens behov av speciella kompetenser.