Tjänster

Spelsystem, Bank & Finans, Röststyrning och Salesforce

lite historik

Företagets första stora uppdrag var medhjälp vid utveckling av PKS (Postens KassaSystem) som fanns på alla postkontor.
Vi har även hjälpt till med utveckling av Pablo, dagens system för posttjänster som används av postens serviceställen.

Andra större uppdrag har varit design/utveckling/kundanpassning/utbildning av kassa- och ärendehanteringssystem åt banker, försäkringsbolag och finansinstitut worldwide.

Utveckling av basstationer för mobiltelefoni, signalsystem för tåg samt lite av pionjärer inom utveckling av röststyrda tjänster.

Vi har även varit med och utvecklat 3 olika plattformar för spel (gambling), med stöd för både Internet och Mobiltelefoner som terminaler.

Senaste uppdraget var utveckling av ett säljsystem i molnplattformen Salesforce.

Vi har mångårig erfarenhet i flera brancher, se menyn till höger för fler detaljer (kommer inom kort).